Wie zijn wij?

De kring van hoofdredacteuren van hoger onderwijs media staat open voor alle onafhankelijke media in het hoger onderwijs verbonden aan een hogeschool of universiteit.

Doel van de kring is het bevorderen en stimuleren van onafhankelijke journalistiek in het hoger onderwijs. In de kring werken de media samen via de hoofdredacteuren. Er is ruimte voor uitwisseling van informatie, kennisverbreding en belangenbehartiging. Het dagelijks bestuur van de kring van hoofdredacteuren is een landelijk aanspreekpunt als het gaat om media in het hoger onderwijs.
Bij de kring zijn op dit moment 20 aangesloten leden, waarvan 13 universitaire media vertegenwoordigen en 7 van media uit het hbo. Hier is een lijst van alle aangesloten media te vinden.

Eens per jaar organiseert de kring van hoofdredacteuren een kringcongres. Dit congres wordt door een of meer leden van de kring georganiseerd en is bedoeld voor alle redacteuren van de aangesloten media.

Tijdens dit congres worden ook de jaarlijkse kringawards uitgereikt. Elk jaar is er een nieuw thema op het gebied van hoger onderwijsjournalistiek. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen. Hier leest u wie de award in het verleden heeft gewonnen.

Meer informatie over de kring kunt u opvragen bij het dagelijks bestuur.

STATEMENT VAN DE KRING 6 OKTOBER 2023

BETREFT OP NON-ACTIEF STELLEN HOOFDREDACTEUR CURSOR

Het bestuur van de Kring van Hoofdredacteuren én alle hoofdredacteuren van onze aangesloten media zijn geschokt door het op non-actief zetten van de hoofdredacteur van Cursor en het op voorhand onder druk zetten van de redactie om artikelen niet te publiceren.

De Technische Universiteit Eindhoven neemt de onafhankelijke nieuwsvoorziening binnen de eigen instelling niet serieus, terwijl wij denken dat een onafhankelijk medium in het Nederlandse hoger onderwijs juist noodzakelijk is voor een universiteit of hogeschool. Wij ondersteunen daarom de eisen die de redactie afgelopen dinsdagavond op de (zwarte) site van Cursor heeft geplaatst.

Al bijna twee jaar ontvangen wij verontrustende signalen over de manier waarop het bestuur van de TU/e de hoofdredacteur van Cursor onder druk zet en de redactie het werken moeilijk maakt als het om kritische artikelen gaat.

In een reactie van de TU/e op de site staat dat de universiteit kritische berichtgeving verwelkomt en dat er waardering is voor Cursor. Ook de redactieraad zegt het belang van zorgvuldige en onafhankelijke journalistiek te onderschrijven. Het is mooi dat jullie dit belang zien, maar helaas zien we daar in de praktijk weinig van terug. Anders hadden we het gewraakte artikel online kunnen lezen.

Om te zorgen dat de TU/e weer een onafhankelijk medium krijgt waarin de redacteuren op goede wijze hun werk kunnen doen, vinden wij dat de universiteit de eisen van de redactie moet inwilligen.

Geef de redactie vertrouwen om journalistiek werk te doen op zorgvuldige manier en beoordeel het resultaat achteraf op basis van journalistieke argumenten en niet op basis van vage argumenten dat artikelen onevenwichtig zouden zijn of dat de universitaire gemeenschap niet zou zitten te wachten op dergelijke berichtgeving.

Betrek de redactie ook bij besluiten over de toekomst van het blad en bij de aanstelling van een nieuwe hoofdredacteur.

Bekijk nog de mogelijkheden om de termijn van de oude hoofdredacteur op een constructieve wijze tot de zomer van 2024 (zoals eerder was afgesproken) voort te zetten. Wij keuren de manier waarop de universiteit is omgegaan met een gewaardeerd collega die meer dan twintig jaar zijn werk met veel inzet en expertise heeft gedaan, ten zeerste af.

Zorg voor een redactiestatuut dat het werken van een onafhankelijke redactie mogelijk maakt. Nu heeft het bestuur te veel mogelijkheden om een artikel te veroordelen om andere redenen dan die van journalistieke criteria.

Stel op zorgvuldige wijze een redactieraad samen in overleg met redactie en redactieraad. Bij de laatste raad zijn alle door de redactie voorgestelde kandidaten afgewezen en heeft het bestuur zelf een raad samengesteld. Daarbij is ook onvoldoende gekeken naar journalistieke expertise.