Het kringbestuur heeft op woensdag 17 april een brief verstuurd aan het college van bestuur aan de TU Delft.

Met een aantal duidelijke verzoeken:
– de journalistieke onafhankelijkheid van Delta te garanderen
– het offline gehaalde artikel weer terug online te plaatsen
– de garantie dat de hoofdredacteur gevrijwaard blijft van persoonlijke financiële claims.

Opdat de Delta-redactie in een sociaal veilige omgeving eerlijk verslag kan blijven doen over dit belangrijke onderwerp.

Zie hieronder de link naar de brief (in .pdf)

Brief aan CvB TU Delft_Kring van Hoofdredacteuren