Meer inclusie en diversiteit? Maak eerst duidelijk wat je ermee wilt bereiken