Brief namens de Kring van Hoofdredacteuren, aan het CvB van de TU Delft

Het kringbestuur heeft op woensdag 17 april een brief verstuurd aan het college van bestuur aan de TU Delft.

Met een aantal duidelijke verzoeken:
– de journalistieke onafhankelijkheid van Delta te garanderen
– het offline gehaalde artikel weer terug online te plaatsen
– de garantie dat de hoofdredacteur gevrijwaard blijft van persoonlijke financiële claims.

Opdat de Delta-redactie in een sociaal veilige omgeving eerlijk verslag kan blijven doen over dit belangrijke onderwerp.

Zie hieronder de link naar de brief (in .pdf)

Brief aan CvB TU Delft_Kring van Hoofdredacteuren